VI VIL SKABE EN DESTINATION

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

Silkeborg Kommune udnævnt sig selv som Danmarks Outdoor Hovedstad i 2017. Udgangspunktet dengang var i første omgang at bruge positionen til at tiltrække endnu flere outdoor-entusiaster til kommunen og give outdoorturismen et boost.

Det vil Kommunen stadig, men i dag er Danmarks Outdoor Hovedstad blevet til meget mere end den turisme- og brandingstrategi, den startede som. Byrådet og en lang stribe udviklingsaktører har taget outdoor-hovedstaden til sig og den spiller nu en central rolle i både kommunens vision, udviklings- og friluftsstrategi. Idéen om en Outdoormasterplan, der skal sætte retning for Silkeborg Kommunes arbejde med at udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad, er født i Kultur, Fritids og Idrætsudvalget. Der skal på det kommunale plan arbejdes med tre primære områder:

Velfærd, Viden & Vækst og Fritid & Natur.

Ta´ med ud og oplev naturen!

Silkeborg Kommune har også lavet et stærkt samarbejde med Viborg Kommune i en foreningsstruktur, hvor formålet skal være med til at understøtte/udvikle både Outdoor Faciliteter og Outdoor aktiviteter i begge kommuner. Outdoor Arena er navnet på foreningen og du vil i fremtiden se den indgå i flere af kommunens planer i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv.

Outdoor Arena og Outdoorudvalget skal mødes med aktører for at drøfte, hvordan vi bl.a. i fællesskab gør masterplanen til virkelighed.

Vi ser frem til at byde dig og din virksomhed velkommen, som en del af vores hold.